HANDBALSITE
Home
Handleidingen
Trainingen
Strategie en Beleid
Regelgeving
Overige
Sponsoring

Sponsoring en communicatie

Veel verenigingen worden op de een of andere wijze gesponsord. De vormen van sponsoring zijn zeer divers. (De advertentie in het clubblad, de reclameborden langs het veld en shirtreclame). Voor een aantal verenigingen is het een belangrijke bron van inkomsten.

Sponsoring is een serieuze aangelegenheid waarbij twee partijen een overeenkomst aangaan waarin de prestaties van beide partijen worden vastgelegd. Zeker wanneer er wat grotere bedragen mee gemoeid zijn en de afhankelijkheid van sponsorgelden groter is, is een goed sponsorplan onmisbaar voor een vereniging.

Sponsoring vraagt een goede voorbereiding waarbij duidelijkheid moet zijn ten aanzien van onder andere de bevoegdheden en verantwoordelijkheden, de doelstellingen van sponsoring, de prestaties van de gesponsorde en de sponsor, en de sponsorovereenkomst.

Downloads

Beleidsplannen
Spelvisie NHV
HomeHandleidingenTrainingenStrategie en BeleidRegelgevingOverige